از برترین هدایای تبلیغاتی می توان از آفتابگیر تبلیغاتی نام برد که این محصول یکی از شیوه‌های ارائه پیام است که در تبلیغات ایرانی فراوان به چشم می‌خورد متداولترین شکل نقاشی متحرک ارائه آن در قالب کارتون از کارتون در میان بچه ها مطبوع و خوشایند به نظر می رسد  در بین همه سنی شهرت یافته است هدایا می‌تواند فضای دوستانه گرم صمیمی هم برای کالا و هم برای ارائه پیام فراهم آورد می‌توان برای ساده کردن معرفی جنبه های فنی محصول نیز بعد از نقاشی متحرک استفاده کرد در میان تبلیغات کشور ما شرکت لاستیک کرد با معرفی و جا انداختن بچه غول سبز رنگ کارتونی خود از این شیوه در مجموع تبلیغات خود بهره می گیرد هرچند جای تردید دست که آیا برای معرفی آفتابگیر ماشین چنین نوع تبلیغی مناسب به نظر می رسد یا خیر متاسفانه توجه به قشر کم سن و سال به عنوان مخاطب به ویژه در سال‌های اخیر سبب شده بلای بر سر انیمیشن ها بیاید که انیمیشن های ژاپنی بر سر تاریخ انیمیشن جهان آوردند استفاده آفتابگیر تبلیغاتی از کامپیوتر سبب شده سازندگان آگهی‌ها تلویزیونی هرچه پیش از خلاقیت دور شوند و تنها به زرق و برق تبلیغات فکر کنند به این ترتیب به جای فکر کردن درباره نحوه ارائه یک آگهی با مضمون جذاب که به فکر کردم به خاطر سپردن بهتر کالا در ذهن مخاطب خواهد انجامید.پیشنهاد ما گرفتن این محصول تبلیغاتی می بشد

منبع : آفتابگیر تبلیغاتی