یکی از محصولات هدایای تبلیغاتی ساک دستی برزنتی می باشد، این محصول خصوصیات منحصری دارد که از بارزترین آن میتوان ب مقاومت بالای این محصول در حمل بارهای با وزن زیاد اشاره کرد. هدایای تبلیغاتی به این منظور استفاده می‌شود که در خاطر افراد به مانند واژه در دهان ها تکرار شده و جا بیفتد و بتوانند نام کالا و پیام آن را در ذهن مشتری هک کند شماره مناسب است که کوتاه و تعویض بوده و افراد راحت بتوان آن را در بیان بیاورند رعایت نکته‌های زیر در تنظیم شعار تبلیغاتی مفید به نظر می‌رسد صراحت و روشنی در تنظیم شعار تبلیغاتی باید سریع بوده و آشکار مطلب را بازگو کرد ابهام به ارزش و رسایی شعار تبلیغاتی لپ‌تاپ می زند در این خصوص مثال های زیر را از اهمیت است انتخاب هوشمندانه  ساک دستی برزنتی چونکه شما ارزشش را دارید لو ریل در میان هدایای تبلیغاتی ایران می‌توان از مواد زیر استفاده کرد.

منبع : ساک دستی برزنتی