در وافل ساز خمیری به نام وافل که نوعی کیک با ریشه بلژیکی است استفاده می شود،در هر نقطه این کشور دستور پخت و انواع مختلفی دارد،هر چند در تمامی این دستور پخت ها مواد اولیه یکسانی است اما نوع خمیر و نوع سرو متفاوت است و این دستور پخت نسل به نسل منتقل شده است و هر نسل یک ویژیگی یا تغییر در این کیک ایجاد کرده است.

وافل در اروپا بسیار پر طرفدار است و خانه اصلی وافل نیز اروپا می باشد اما همواره سولی که در ذهن ما وجود دارد این است که کدام کشور تامین کننده این نیاز پر مصرف است؟؟آیا این کشور یکی از کشور های اروپایی است یا یک کشور دیگر؟؟؟
کشور بلژیک تامین کننده وافل در اروپا می باشد و همچنین بهترین وافل های اروپا نیز در این کشور است.

منبع : وافل ساز