پودر پروتئین ولاک ، یکی از بهترین پودرهای پروتئین شیر در دنیا می باشد که محصول کشور انگلیس می باشد. این پودر با داشتن حدودا ۸۰ درصد پروتئین در هر اسکوپ، یکی از بهترین و خالص ترین منابغ پروتئینی می باشد که تمام کسانی که نیاز به پودر پروتئین دارند می توانند از آن بهره ببرند.